გამოცდები

“გვსურს, უფრო მეტად დავაახლოოთ გამოცდების შინაარსი იმ საგნებთან, რაც სკოლაში ისწავლება” – გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი

Martian